Bakgrund

Territoriums grundare är Stefan Ölander. Stefans bakgrund innehåller bland annat befattningar som kommunikationsdirektör inom både SEB- och Kinnevikkoncernerna. Stefan är också grundare av Rewir, en av Sveriges ledande varumärkesbyrå, som han sålde 2006 till börsnoterade Intellecta. Fram till och med hösten 2010 var Stefan VD för Rewir, medlem av Intellectas koncernledning samt styrelseordförande i sex av Intellectas konsultföretag i Sverige och Danmark.

Efter att Stefan lämnade Rewir och Intellectakoncernen har han ägnat sig åt olika investeringar. De två största investeringarna har han gjort i Zacco och SolTech Energy.

Zacco är ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt i Europa. Zacco har ca 400 medarbetare med kontor i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland och omsätter årligen cirka 600 miljoner kronor. Stefan investerade i Zacco i juni 2011 och är en av bolagets större ägare. Under de senaste tre åren har han arbetat aktivt i roller som styrelseordförande och koncernchef. Numera är engagemanget begränsat till att vara en ledamot i styrelsen. Se gärna www.zacco.com

SolTech Energy har sin grund i ett forskningsprojekt på KTH och är ett utvecklingsbolag inom den spännande solenergibranschen. Grundidén är att skapa ett effektiva, snygga och smarta integrerade solenergisystem som kan vara en fastighets tak eller fasad. SolTech Energy har ett delägt bolag i Kina som är väldigt framgångsrikt samt ett samarbete med Sapa om inbyggda transparanta solceller i Sapas aluminiumprofiler. Stefan investerade i SolTech Energy våren 2011. Inledningsvis var han ledamot i styrelsen men är sedan 2013 styrelsens ordförande. Under vinter/våren 2015 ansvarade Stefan för kommunikationsstrategi, koncept och genomförande av SolTech Energy’s börsintroduktion den 25 juni. Från vintern 2016 är Stefan arbetande ordförande. Se gärna www.soltechenergy.com