CSR

På Territorium anser vi att det är av största vikt att engagera sig i vår omvärld och att ge tillbaka om man kan. Som ”troende” entreprenörer har vi valt att stödja Hand in Hand vars devis är att bekämpa fattigdom genom entreprenörskap.

Territorium har ingått ett avtal att sponsra en by i Indien och att därmed hjälpa till att lyfta tusentals människor ur djup fattigdom. Vår by heter Keeranur och ligger i den sydöstra staten Tamil Nadu. Det bor ca 2 700 människor i byn och nu genomförs en lång rad aktiviteter inom utbildning, sanitet, entreprenörskap etc. för att förbättra dessa människors liv.

Nedan går att läsa ett utdrag från den första korrespondensen kring vårt engagemang i byn Keeranur:

Our warmest thanks
Thank you for your donation to Hand in Hand India’s Village Uplift
Programme. Because of your generosity, Keeranur will be transformed.
A hundred small enterprises will be created, empowering hundreds of local
women. All children will be enrolled in schools. Scores of villagers will
receive professional medical attention; others will learn to farm their crops
sustainably, without relying on fertilizers.

Här kan du läsa den fullständiga projektrapporten: Territorium’s by Keeranur

Keeranur genomgår ett s.k. VUP (Village Uplift Program) som löper över två år. Vi har kommit halvvägs och Årsrapporten berättar om allt fantastiskt som hänt fram tills nu. Läs allt i sin helhet här.

Läs gärna mer om Hand in Hand på www.handinhand.nu

tempel