Vad vi gör

Territorium är konsulter inom affärsutveckling, hållbar utveckling samt varumärke- och kommunikationsområdet. Vi välkomnar kunder med stora eller små utmaningar. Det kan röra sig om allt från ett mångmiljonprojekt över flera år till bara att vara bollplank under en långlunch. Läs gärna mer under ”våra tjänsteområden” och under ”hållbarhetsarbete”.

Enkelhet
Vi är starka förespråkare för en väl genomarbetad strategi som grundar sig på en grundlig research- och analysfas. Men vi anser att det finns för många konsulter, och tjänstemän, som ägnar alldeles för lång tid åt att fila på strategin när man egentligen redan vet till 90 procent vad som bör göras. Ibland ska både strategi- och taktikfasen få ta lång tid, men allt oftare kan man komma snabbare till målet om man slår ihop dem till ett steg. Vi anser att många delmoment i affärslivet kan köras mer enligt KISS-principen, (Keep It Short & Simple).

Vi tror med andra ord på enkelhet och de flesta är nog överens om att alla slags projekt och utmaningar som företag och organisationer har bör följa 5-6 enkla processteg: Research-Analys-Strategi/Taktik-Genomförande-Uppföljning. Territorium kan hjälpa till med alla sex steg eller utvalda delar.

 

blommar