Våra tjänsteområden

Inom Affärsutveckling hjälper vi gärna till med att anpassa företags verksamheter efter den nya värld vi lever i. Det kan t.ex. handla om att utveckla produkt-, tjänste- eller varumärkesportföljer, organisationer eller de geografiska marknader företaget agerar på.

Hållbar utveckling har blivit ett riktigt buzz word. Allt ska vara hållbart idag. Om inte myndigheterna kräver det så gör kunderna det, och inte minst ägare och medarbetarna. Det är inte helt lätt att navigera i denna djungel. Där kommer Territorium in. Vi kan hållbar utveckling ur både ett kommunikativt och ett ingenjörsmässigt perspektiv. Denna kompetens tillsammans med vår kompetens inom varumärkes- och kommunikationsområdet gör vårt erbjudande mer attraktivt och relevant än att bara erbjuda hjälp inom hållbarhetsfrågor.
Läs mer här

Inom Varumärke- och kommunikationsområdet är vi både strateger och doers inom alla delar av intern- och externkommunikation. Det kan t.ex. handla om research & analys, varumärkesstrategier, digitala/sociala medier, design & visualisering samt aktivering av olika slag. Läs mer om vårt kompetensområde inom Kommunikativt Ledarskap här

Dessa tre områden är basen i vårt erbjudande. Det finns ett djup och en bredd inom alla områden och vi garanterar en kvalitativ leverans genom egna resurser och via vårt nätverk. Hör gärna av dig för en dialog om hur vi tillsammans kan skapa framgång för ditt företag.