Hållbarhetsarbete

Strategiskt hållbarhetsarbete och klimatanpassning

Företag har stora möjligheter att bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Därför är det viktigt att vara medveten om verksamhetens påverkan på omvärlden och omvärldens påverkan på verksamheten.

Klimatförändringar är en av de stora utmaningar som samhället behöver förhålla sig till. Med gemensamma krafter behöver vi minska utsläppen av växthusgaser för att minimera effekterna av klimatförändringarna. Dessutom behöver vi anpassa samhället till det förändrade klimatet för att minimera skador och därmed stora kostnader. Företag kan påverkas genom till exempel egendoms­skador, råvarubrist, störningar i infrastruktur, politiska beslut, nya avgifter, ändrade lagar och regler.

Vi på Territorium hjälper företag att arbeta strategiskt både med företagets påverkan på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet och med klimatförändringarnas påverkan på verksamhetens värdekedja. Med detta som utgångspunkt kan ett antal risker och möjligheter urskiljas. Ett företag som tar ansvar för att minimera negativ påverkan, integrerar riskhantering och tar tillvara på möjligheter i sin affärsprocess har goda förutsättningar att vara lönsamt och attraktivt för såväl kunder, anställda och investerare både på kort och lång sikt. Det vill säga ett robust företag i en värld i förändring.

Hållbarhetsredovisning

I dagsläget är hållbarhetsredovisning frivilligt för företag. Ett förslag till lagändring 1 juli 2016, som grundar sig på ett nytt EU-direktiv, innebär att stora företag och /eller företag av allmänt intresse, kommer att behöva redovisa icke-finansiell information och mångfald. Hållbarhetsredovisningar efterfrågas mer och mer i upphandlingar och används av investerare som beslutsunderlag.

Vi på Territorium hjälper företag att hållbarhetsredovisa med Global Reporting Initiative (GRI G4). Vi använder även GRI-strukturen som ett verktyg i det strategiska hållbarhetsarbetet.

Kontakta oss

Ring oss för ett förutsättningslöst möte så kan vi diskutera i vilken fas ert företag befinner sig när det gäller hållbarhet och hur ni kan ta nästa steg.

Ellinor Lindblad, 070-559 64 55 ellinor@territorium.biz
Monika Engman, 070-568 12 95 monika@territorium.biz

vinkraft