Kommunikativt Ledarskap


”Det tog ledningen ett halvt år att ta fram den nya strategin och medarbetarna en halv minut att missförstå den.”

 

Känner du igen bilden? Du är inte ensam. Idag ställs det oerhört höga krav på chefer i alla organisationer.

Vid sidan av de löpande arbetsuppgifterna finns också förväntningar på chefer att vara en god kommunikatör med allt vad det innebär. De ska coacha medarbetarna för att bidra till företagets mål, kontinuerligt ge feedback och vara en inspirerande visionär. Av erfarenhet vet vi att det inte är så lätt alla gånger. Vi vet att en fungerande arbetsgrupp med inspirerade och motiverade medarbetare är centralt för att affärsmålen ska uppnås.

Chefen som kommunikationskanal är central i allt förändringsarbete medan intranät för många verksamheter minskar i betydelse. De flesta chefer har goda förutsättningar att bli goda kommunikatörer, men ibland kan det vara skönt med lite stöd på vägen. Territorium har flera tjänster inom kommunikativt ledarskap; utbildning, inspiration, utveckling av struktur och organisation, resursstöd eller rådgivning.

Utbildning i kommunikativt ledarskap
Vi håller kortare eller längre utbildningar för att utveckla chefernas sätt att kommunicera och använda verktyg för olika situationer.

Chefens verktyg
Många organisationer har en bra verktygslåda – men hur ska de användas? Andra behöver utveckla effektiva verktyg för just sina förutsättningar. Vi bistår med både och.

Individuell rådgivning
Individuellt stöd inför speciella utmaningar, förändringar eller för personer som är nya i sin roll som chef.

Bättre möten
Arbetsdagarna fylls av många möten. Hur kan mötena bli bättre och effektivare? Vi erbjuder inspiration och metoder för att göra era möten bättre. Vi kan också fungera som facilitator för möten.

Coaching
Coaching är en metod för personlig och professionell utveckling. Vi erbjuder professionell utveckling med coaching som verktyg, lämpligt antingen vid förändringar, nya utmaningar eller för att få inspiration till utveckling.

Vi på Territorium har lång erfarenhet av kommunikativt ledarskap, både som rådgivare och operativa chefer. Hör gärna av dig för en diskussion om något av områdena, så berättar vi mer.

Kinna Brundin, kinna@territorium.biz 072-234 43 11
Anna Kjellin Flory, anna@territorium.biz 070-555 16 51